• 1

طراحی و نظارت چهار رشته اصلی ساختمان

پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک و ارشد در چهار رشته مهندسی "معماری" ، "عمران و سازه" ، "تاسیسات برق و مکانیک " استان تهران

طراحی"شهری"،"محوطه و منظر"

طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهری و روستایی. تهیه طرح های فاز صفر ، یک و دو "گردشگری"،  محوطه آرایی و منظرسازی سایت ها و پردیس ها 

پروژه های پژوهشی

طرح های تحقیقاتی (فاز صفر)  پروژه های عمرانی و غیر عمرانی برنامه ریزی فیزیکی و فرآیند تهیه طرح ، تدوین راهبرد اجرا و مستند سازی  پروژه

ساختمان های آموزشی و دانشگاهی

طرح جامع و برنامه فیزیکی سایت های دانشگاهی ، تدوین برنامه راهبرد توسعه مجتمع های آموزشی، طراحی فاز 1و2 و نظارت ساختمان های آموزشی

ساختمان های بهداشتی و درمانی

 طرح جامع و برنامه فیزیکی سایت های بیمارستانی، تدوین برنامه و راهبرد توسعه مراکز  بیمارستانی ، طراحی فاز 1و2 و نظارت ساختمان های بیمارستانی

ساختمان های ورزشی

 طرح جامع و برنامه فیزیکی سایت های ورزشی ، تدوین برنامه راهبرد توسعه مجتمع های ورزشی ، طراحی فاز 1و2 و نظارت ساختمان های ورزشی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

      مهندسین مشاور محیط اندیش در سال 1377 توسط گروهی از کارشناسان توانمند با  هدف انجام پروژه های علمی،کاربردی و اجرایی به مدیر عاملی مهندس هدایت اله برومند سرخابی تاسیس گردید.

صلاحیت فنی مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصص های "شهرسازی" و ساختمان های "آموزشی"، "ورزشی"، "بهداشتی و درمانی" اخذ شده است.

این شرکت به عنوان " طراح و ناظر"  دارای "پروانه اشتغال" به کار مهندسی "شخص حقوقی" پایه یک، در "چهار رشته اصلی ساختمان" می باشد.

ادامه مطلب