"معرفی مشاور":

    

  

      مهندسین مشاور محیط اندیش در سال 1377 با همکاری گروهی از کارشناسان با تجربه با هدف انجام پروژه های علمی کاربردی به همراه بهره گیری از

آخرین دستاوردهای فنی و مهندسی تاسیسگردید.

صلاحیت فنی مشاور در تخصص های "شهرسازی" و "ساختمان و ابنیه" از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ شده است.

 این شرکت دارای "پروانه اشتغال" به کار مهندسی "شخص حقوقی" پایه یک، در "چهار رشته اصلی ساختمان" معماری ، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی از

وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسیبه عنوان طراح و ناظر می باشد.

       مهندسین مشاور محیط اندیش با فعالیت در زمینه ی گرایش های مختلف شهرسازی و گردشگری، همچنین معماری و ساختمان بویژه ابنیه بهداشتی درمانی

و بیمارستان طی سال های گذشته موفق بهکسب تجربه و ارائه خدمات مفید بوده است. این مشاور با همکاری کارشناسان مجرب و با فراهم آوردن امکانات

سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، آمادگی ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه های یاد شده را دارا بوده وامیدوار است بتواند در تهیه طرح ها و

پروژه ها با حداکثر توان کارشناسی و تعهد حرفه ای با کیفیت مناسب و رعایت زمان بندی، انجام وظیفه نماید.

 

 

"معرفی هیات مدیره ، همکاران و کارشناسان":