به نام آنکه جان را فکرت آموخت

      مهندسین مشاور محیط اندیش در سال 1377 توسط گروهی از کارشناسان توانمند با  هدف انجام پروژه های علمی،کاربردی و اجرایی به مدیر عاملی مهندس هدایت اله برومند سرخابی تاسیس گردید.

صلاحیت فنی مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصص های "شهرسازی" و ساختمان های "آموزشی"، "ورزشی"، "بهداشتی و درمانی" اخذ شده است.

این شرکت به عنوان " طراح و ناظر"  دارای "پروانه اشتغال" به کار مهندسی "شخص حقوقی" پایه یک، در "چهار رشته اصلی ساختمان" می باشد.

 

       مهندسین مشاور محیط اندیش با فعالیت در زمینه ی گرایش های مختلف شهرسازی و گردشگری، همچنین معماری و ساختمان طی سال های گذشته موفق به کسب تجربه و ارائه خدمات مفید بوده است.

 این مشاوربا همکاری کارشناسان مجرب و با فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، آمادگی ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه های یاد شده را دارا بوده و

 امیدوار است بتواند در تهیه طرح ها و  پروژه ها با حداکثر توان کارشناسی و تعهد حرفه ای با کیفیت مناسب و رعایت زمان بندی، انجام وظیفه نماید.