نام طرح سال تهیه کارفرما

طراحي و اجرای ساختمان مسکوني پونک


محل پروژه: تهران-پونک خيابان معينزیربنا    879       متر مربع

توضیحات: 

1378 آقای مهندس دوزدوزانی

اجرای ساختمان مسکوني خیابان گیشا


محل پروژه: تهران -گيشا خيابان 2زیربنا    673  متر مربع

توضیحات: 

1380 آقای دهخوارقانیان

طراحي فاز 1 ساختمان مسکوني


محل پروژه: گنبدزیربنا  336  متر مربع

توضیحات: 

1380 آقای مهندس احراری

طراحي داخلي و بازسازی ساختمان مسکوني جردن


محل پروژه: تهران - جردنزیربنا   180  متر مربع

توضیحات: 

1381 آقای دکتر وحیدی

 اجرای نازک کاری بلوک 9 مجتمع مسکوني سپه شهر


محل پروژه: سپه شهرزیربنا  2750 متر مربع

توضیحات: 

 1381 گروه ساختمانی اکباتان

 طراحی و بازسازی مهمانسرای وزارت راه


محل پروژه: یوسف آباد - رادافزونزیربنا  900   متر مربع

توضیحات: 

1382

وزارت راه و ترابری

استان تهران

 طرح واجرای ويلا - دماوند


محل پروژه: دماوند - چنار شرقزیربنا  635   متر مربع

توضیحات: 

82-83  آقای دسترنج 

 نظارت بر اجرای ساختمان مسکوني - لواسان


محل پروژه: لواسانزیربنا   1150  متر مربع

توضیحات: 

 1383  آقای مهندس بنی هاشم

 طراحي و اجرای ويلای زرین دشت


محل پروژه: زرين دشتزیربنا  432    متر مربع

توضیحات: 

1383  آقای مهندس غیاثی 

 طراحی و بازسازی کلینیک دندانپزشکی وزارت راه


محل پروژه: تهران -خیابان انقلاب - خیابان موسویزیربنا   220  متر مربع

توضیحات: 

1384

وزارت راه و ترابری

استان تهران

 طرح و بازسازی ساختمان مسکوني هروی


محل پروژه: تهران -ميدان هرویزیربنا   240  متر مربع

توضیحات: 

 1385 آقای قنداق ساز 

 طراحي داخلي منزل مسکوني ظفر


محل پروژه: تهران-خيابان ظفر)دستگردی(زیربنا  220   متر مربع

توضیحات: 

1386  آقای مهندس شهبازی 

 طراحي فاز يک و دو ويلا


محل پروژه: چشمه اعلي دماوندزیربنا    310  متر مربع

توضیحات: 

 1386 آقای مقدم 

 طراحي و نظارت بر اجرای محوطه ساختمان پاک انديشان


محل پروژه: تهران- خيابان الهيهزیربنا   700  متر مربع

توضیحات: 

1387  آقای جهانی 

 طرح و اجرای مقاوم سازی حسینیه ثارالله


محل پروژه: تهران - سعدآبادزیربنا     1250  متر مربع

توضیحات: 

1388 آقای دکتر علی اکبر ولایتی 

طراحی و آماده سازی سایت دانشگاه ناصرخسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا    30 هکتار

توضیحات: 

87-89

دانشگاه غیردولتی

ناصرخسرو

طراحی و اجرای ساختمان دانشکده علوم - ناصر خسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا    2300  متر مربع

توضیحات: 

1389

دانشگاه غیردولتی

ناصرخسرو

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني


محل پروژه: مهرشهر کرجزیربنا     450  متر مربع

توضیحات: 

88-89  آقای دکتر بکتاش 

اجرای توسعه و مقاوم سازی بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری


محل پروژه: تهران - زعفرانیهزیربنا    3800  متر مربع

توضیحات: 

89-90

مدیریت بیمارستان

مسیح دانشوری

 طراحي و نظارت بر اجرای محوطه ويلا


محل پروژه: لواسان - شهرک درياچهزیربنا    1100  متر مربع

توضیحات: 

1390  آقای جهانی 

 طرح و اجرای مقاوم سازی ساختمان مسکوني خيابان سپيدکوه


محل پروژه: تهران زعفرانيهزیربنا   4950    متر مربع

توضیحات: 

1390 حاج آقا احمد ابریشمچی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني آناهيد


محل پروژه: گلشهر کرجزیربنا    670  متر مربع

توضیحات: 

91-92  آقای جهانی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني سپهر


محل پروژه: تهران-زعفرانيهزیربنا    570   متر مربع

توضیحات: 

91-92  آقای سپهر و شرکاء 

اجرای محوطه دهکده طبیعت باراجین (پارک فدک)


محل پروژه: قزوینزیربنا   3  هکتار

توضیحات: 

92-93

شهرداری قزوین

 طراحی و اجرای مقاوم سازی محوطه بیمارستان مسیح دانشوری


محل پروژه: تهران - دارآبادزیربنا    متر مربع

توضیحات: 

94-96

مدیریت بیمارستان

مسیح دانشوری 

 طرح و ساخت مهمانسرای دانشگاه خلیج فارس


محل پروژه: تهران - خیابان استاد نجات اللهیزیربنا  760  متر مربع

توضیحات: 

98-99

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

 طرح و ساخت چهار باب مدرسه شهرستان بناب


محل پروژه: آذربایجان شرقی - بنابزیربنا  2750  متر مربع

توضیحات: 

1400 

شرکت صنایع پلاستیک پوشینه 

 

طراحی و تهیه مصالح و اجرای دیوار و کفسازی محوطه 4 باب مدرسه بناب


محل پروژه: آذربایجان شرقی - بنابکفسازی   3544    متر مربع

دیوار  700   متر           

1402 

شرکت صنایع پلاستیک پوشینه 

 

نام طرح سال تهیه کارفرما

اجرای استخر سرپوشيده زاهدان


محل پروژه: جنب استاديوم زاهدانزیربنا   1500    متر مربع

توضیحات: همکاری با شرکت آرمه فرم

1371 اداره کل تربیت بدنی مرکز

طراحی ساختمان شرکت ايران سويچ


محل پروژه: اتوبان تهران- کرجزیربنا  780    متر مربع

توضیحات: 

1371 مشاور حساب
شرکت ایران سویچ

برنامه ريزی فيزيکی مرکز تحقيقات منابع طبيعی و امور دام و طيور


محل پروژه: اصفهانزیربنا   4   هکتار

توضیحات: همکاری با مهندسين مشاور بينش و فن

1371 وزارت جهاد سازندگی
استان اصفهان

برنامه ريزی فيزيکی و طرح جامع سايت دانشگاه صنعت نفت اهواز


محل پروژه: اهواززیربنا   360  هکتار

توضیحات: همکاری با مشاور بينش و فن

71-72 دانشگاه صنعت نفت

برنامه ريزی فيزيکی و طراحی دانشکده علوم دانشگاه خليج فارس (بوشهر)


محل پروژه: بوشهرزیربنا   14800  متر مربع

توضیحات: 

1373 مهندسین مشاور آتک

طراحی کتابخانه عمومی خیابان ابوذر


محل پروژه: تهران خ ابوذرزیربنا 2400   متر مربع

توضیحات: 

1374 اداره کل فرهنگ و ارشاد
استان تهران

 نظارت براجرای سايت و دانشکده علوم دانشگاه شاهد


محل پروژه: تهران ابتدای اتوبان قمزیربنا 110    هکتار

توضیحات: 

 1375 شرکت پارس گستره 

 طراحی  ساختمان شرکت قابسازی ايران قدر


محل پروژه: شهرک صنعتی حسن آبادزیربنا   1100   متر مربع

توضیحات: بهمراه نظارت بر اجرا

1377  شرکت قابسازی ایران قدر 

 طراحی ساختمانهای اداری و خوابگاه سايت شرکت فرآب


محل پروژه: خوزستان  سد کرخهزیربنا     5350   متر مربع

توضیحات: همکاری با مشاور پارس گستره

1377  شرکت فرآب 

 مشاور کارفرما در بازبينی معماری" محوطه و ساختمان نيروگاه کرخه"


محل پروژه: خوزستان  سد کرخهزیربنا      متر مربع

توضیحات: 

 1379 شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران 

 طراحی استخر "مجموعه سد کرخه"


محل پروژه: خوزستان  سد کرخهزیربنا   1200  متر مربع

توضیحات: 

1379  شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران 

 طرح و بازسازی ساختمان مدرسه طاهرين


محل پروژه: تهران - لبافی نژادزیربنا  750   متر مربع

توضیحات: سال ساخت: 1334

1379  مدیریت مدرسه طاهرین 

 نظارت بر اجرای پروژه 48 واحدی شهرک قائم


محل پروژه: تهران - شهرک قائمزیربنا  4320    متر مربع

توضیحات: 

1379  تعاونی مسکن سازمان
برنامه و بودجه 

 اجرای مجتمع فزهنگی و ورزشی شهيد بهشتی


محل پروژه: تهران - پل رومیزیربنا    1300  متر مربع

توضیحات: همکاری با شرکت آرمه تک

1380  دفتر فنی حوزه ریاست قوه
قضائیه 

 طراحی و اجرای مهمانسرای وزارت راه


محل پروژه: يوسف آباد - راد افزونزیربنا   900   متر مربع

توضیحات: 

1382 وزارت راه و ترابری استان
تهران

 نظارت بر اجرای استخر و محوطه "دريا ويلا"


محل پروژه: محمودآباد - دريا ويلازیربنا    1100  متر مربع

توضیحات: 

1383 حاج آقا احمد ابریشمچی

 طراحی وبازسازی کلينيک دندانپزشکی وزارت راه


محل پروژه: تهران-خ انقلاب- خ موسویزیربنا  220    متر مربع

توضیحات: 

1384 وزارت راه و ترابری

 مديريت پروژه مرمت ساختمان شهربانی سابق(وزارت امور خارجه)


محل پروژه: تهران- ميدان امام خمينیزیربنا    21000  متر مربع

توضیحات: همکاری با مشاور ايران بن

1385  وزارت امور خارجه 

 برنامه ريزی فيزيکی و طرح جامع سايت دانشگاه ناصرخسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا  30   هکتار

توضیحات: طراحی و اجرای محوطه

 1386 دانشگاه غیردولتی ناصرخسرو 

 طراحی (فاز يک و دو) و اجرای دانشکده علوم دانشگاه ناصرخسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا   2300   متر مربع

توضیحات: طراحی فاز يک و دو و اجرا    EPC

87-88  دانشگاه غیردولتی ناصرخسرو 

 مقاوم سازی حسينيه ثارالله


محل پروژه: تهران - سعدآبادزیربنا   1250   متر مربع

توضیحات: 

1388  آقای دکتر علی اکبر ولایتی 

 اجرای توسعه و مقاوم سازی بخش پيوند بيمارستان مسيح دانشوری


محل پروژه: تهران دارابادزیربنا    3800  متر مربع

توضیحات: 

 89-90 مدیریت بیمارستان
مسیح دانشوری 

 نظارت براجرای پروژه مسکونی 797 واحدی وحدت زاهدان


محل پروژه: زاهدانزیربنا  115000    متر مربع

توضیحات: 

91-92  شرکت سازه پایدار
سیستان و بلوچستان 

مطالعات امکان سنجی ساختمان چند منظوره هتل پايتخت


محل پروژه: تهران - خيابان فرهنگزیربنا     10668    متر مربع

توضیحات: 

1393 ارائه به کمیسیون ماده 5

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع تجاری صفا


محل پروژه: تهران -خ 17 شهريورزیربنا     32143    متر مربع

توضیحات: 

1393 ارائه به کمیسیون ماده 5

نظارت بر معماری مسجد دانشگاه الزهرا (س)


محل پروژه: تهران -ميدان شيخ بهائیزیربنا      2880   متر مربع

توضیحات: همکاری با پارس گستره

1393 مهندسین مشاور پارس گستره

طراحی معماری سالن چند منظوره، مجموعه ورزشی - باغ نیلوفر


محل پروژه: زیربنا    6034     متر مربع

توضیحات: 

1393 شرکت پیشگامان توسعه
سرزمین

اجرای پروژه دهکده طبيعت باراجين قزوين (پارک فدک)


محل پروژه: زیربنا   3     هکتار

توضیحات: 

1393 شهرداری قزوین

 انجام عمليات نقشه برداری سايت شمس آباد


محل پروژه: شهرک صنعتی شمس آبادزیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1393 شرکت فرآورده های آجر نسوز
امین آباد 

 طرح ساماندهی اطلاع رسانی بيمارستان شريعتی


محل پروژه: تهران -خ جلال آل احمدزیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1394 مدیریت بیمارستان شریعتی 

 مطالعات امکان سنجی مجتمع مسکونی نگار


محل پروژه: تهران-خ 17 شهريورزیربنا   26791      متر مربع

توضیحات: 

 1394 ارائه به کمیسیون ماده 5 

 مطالعه و برنامه ريزی فيزيکی اکو موزه لافت


محل پروژه: هرمزگان-لافتزیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1394 میراث فرهنگی و گردشگری
استان هرمزگان 

 طراحی و اجرای مقاوم سازی محوطه و ساختمان های بيمارستان مسيح دانشوری


محل پروژه: زیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1394-95 مدیریت بیمارستان مسیح
دانشوری 

 برنده رتبه اول مسابقه طراحی يادمان شهدای دانشگاه امام صادق (ع)


محل پروژه: زیربنا         متر مربع

توضیحات: 

1395 دانشگاه امام صادق (ع)

مطالعات امکانسنجی خوابگاه دانشجویی تحصیلات تکمیلی


محل پروژه: بوشهرزیربنا   4000     متر مربع

توضیحات: جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه

 1396 دانشگاه خلیج فارس 

طراحی فاز 1 و 2 مهمانسرای دانشگاه


محل پروژه: تهرانزیربنا   760   متر مربع

توضیحات: 4 رشته ساختمان

 1396 دانشگاه خلیج فارس 

طراحی فاز 1 و2 خوابگاه دانشجویی تحصیلات تکمیلی


محل پروژه: بوشهرزیربنا 3600   متر مربع

توضیحات: 4 رشته ساختمان

1396 دانشگاه خلیج فارس

طراحی ساختمان اداری و تجاری بیمه آسیا


محل پروژه: خیابان ولیعصر روبروی پارک ملتزیربنا  9566   متر مربع

توضیحات:  همکار مشاور ماندان

 1396 آسیا سازه

طرح توجيهی و طراحی دانشکده فنی جم


محل پروژه:  شهر جمزیربنا 4000 مترمربع

توضیحات: طراحی طرح جامع سایت جم در 7 هکتار 

 1396 دانشکده فنی جم

طراحی برج فناوری دانشگاه خلیج فارس


محل پروژه:  بوشهرزیربنا  7000 متر مربع

توضیحات: طرح توجیهی پروژه و منتخب مسابقه

 1397 دانشگاه خلیج فارس

طرح توجيهی و طراحی دانشکده کسب و کار


محل پروژه:  بوشهرزیربنا  4200 متر مربع

توضیحات: 

 1397 دانشگاه خلیج فارس

طراحی و نظارت بر اجرای محوطه دانشکده کشاورزی برازجان


محل پروژه: برازجانزیربنا 5000  متر مربع

توضیحات: 

1397-98 دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه خلیج فارس

طراحی معماری، مرمت و بازسازی عمارت طبیب


محل پروژه: بوشهرزیربنا 630  متر مربع

توضیحات: 

1397

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری استان بوشهر

طراحی معماری ساختمان فرهنگی و اقامتی بوشهر


محل پروژه: بوشهرزیربنا  1100  متر مربع

توضیحات: 

1397

دانشگاه خلیج فارس با همکاری

اداره کل راه و شهرسازی

اجرای ساختمان مهمانسرای دانشگاه خلیج فارس


محل پروژه: تهران- خیابان استاد نجات الهیزیربنا  760  متر مربع

توضیحات: 5 طبقه

1397-98 دانشگاه خلیج فارس

طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان اداری کمیته امداد پیشوا


محل پروژه: پیشوازیربنا  250 متر مربع

توضیحات: 

 1398 کمیته امداد استان تهران

نظارت بر اجرای ساختمان اداری-تجاری پوریا


محل پروژه: تهران- خیابان دولتزیربنا  5200  متر مربع

توضیحات: 13 طبقه

 1398 آقای مهندس عامل صادقی

 نظارت بر اجرای ساختمان مسکونی خیابان سهروردی


محل پروژه: تهران - خیابان سهروردیزیربنا  3600 متر مربع

توضیحات: 9 طبقه

 1398 آقای مهندس رضا واحدی 

طراحی معماری مرکز مشاوره و روانشناسی و کلینیک مغز مهدکودک


محل پروژه: بوشهر - سایت دانشگاهزیربنا  1230 متر مربع

توضیحات: 

 1398  دانشگاه خلیج فارس 

  نظارت بر اجرای ساختمان مسکونی خیابان منظریه


محل پروژه: تهران - قیطریهزیربنا  3680متر مربع

توضیحات: 

 1398  سرکار خانم فاطمه لطفعلی 

 نظارت کارگاهی بر احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی


محل پروژه: تهران - شهرستان پیشوازیربنا  600 متر مربع

توضیحات: 

 1398  کمیته امداد اما خمینی
استان تهران 

 طراحی سایت و نقشه برداری محدوده ملک تعاونی مسکن سازمان تره بار تهران


محل پروژه: تهران - منطقه 19زیربنا  متر مربع

توضیحات: 

 1400

 سازمان میادین میوه و تره بار

استان تهران 

 طراحی فاز یک مجتمع مسکونی کارکنان تعاونی مسکن سازمان تره بار تهران


محل پروژه: تهران - منطقه 19زیربنا  3 هکتار

توضیحات: 

 1398  

سازمان میادین میوه و تره بار

استان تهران

 

 طرح و ساخت چهارباب مدرسه شهرستان بناب


محل پروژه: شهرستان بنابزیربنا  2800 متر مربع

توضیحات: 

1400-1402  
شرکت پلاستیک پوشینه 

 طراحی سایت و معماری مجتمع تعاونی مسکن باغستان


محل پروژه: باغستانزیربنا  828000 متر مربع

توضیحات: فاز یک- مساحت زمین حدود 30 هکتار

1401

 
تعاونی مسکن کارکنان

دادگستری باغستان

 طراحی آزمایشگاه دانشگاه الزهرا


محل پروژه:  تهران - میدان شیخ بهاییزیربنا  3000 متر مربع

توضیحات: فاز یک و دو چهار رشته

1401

 دانشگاه الزهرا تهران

 طراحی خوابگاه اساتید دانشگاه الزهرا


محل پروژه:  تهران - میدان شیخ بهاییزیربنا    متر مربع

توضیحات: فاز یک و دو چهار رشته

1401

 دانشگاه الزهرا تهران

 نظارت بر ساختمان مسکونی خیابان پورحیدری


محل پروژه:  تهران -قیطریهزیربنا  2800  متر مربع

توضیحات: 

1402

آقای علیرضا ریخته گران

طهرانی

 نظارت بر ساختمان مسکونی تهرانسر


محل پروژه:  تهران -تهرانسرزیربنا  5800  متر مربع

توضیحات: ده طبقه

1402

آقای اکبر بخشی 

 نظارت بر ساختمان مسکونی خیابان کاج


محل پروژه:  تهران - شهرک گلستانزیربنا  7000  متر مربع

توضیحات: نه طبقه

1402

آقای باقرنظری

 

نام طرح سال تهیه کارفرما

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي استان کهکيلويه و بويراحمد


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1377 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کهکيلويه و بويراحمد

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي غرب زنجان


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1377 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان زنجان

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي استان قزوين


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1378 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان قزوين

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي بخش پيشين و لاشار


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1379 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان سيستان و بلوچستان

طرح هاي کالبدي روستاهاي زلزله زده استان قزوين


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1381 بنياد مسکن انقلاب اسلامي

مطالعه الگوي مسکن روستايي استان آذربايجان غربي


محل پروژه: 

توضیحات: 

1383 معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه

مطالعه الگوي مسکن روستايي استان کرمانشاه


محل پروژه: 

توضیحات: 

1384 پژوهشکده سوانح طبيعي

طرح بهسازي بافت با ارزش روستاي تنگي سر


محل پروژه: 

توضیحات: 

1386 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کردستان

کنترل فني (عامل چهار) طرح هادي 66 روستاي استان کردستان


محل پروژه: 

توضیحات: 

88-89 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کردستان

 طرح هادي روستاهاي زيارت شاه و ناصر آباد استان کرمان


محل پروژه: 

توضیحات: 

91-92  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کرمان 

 طرح هادي روستاهاي گرازان عليا و گرازان سفلي و مرجان بابا مراد


محل پروژه: 

توضیحات: 

92-93  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کرمانشاه 

 طرح بهسازي بافت با ارزش روستاي زردويي - پاوه


محل پروژه: 

توضیحات: 

 92-93 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کرمانشاه 

 طرح گردشگري روستاي ملا ده - سمنان


محل پروژه: سمنان

توضیحات: 

1394  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان سمنان 

 کنترل فني (عامل چهار) طرح هادي 136 روستاي آذربايجان غربي


محل پروژه: ارومیه

توضیحات: 

 1394 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان آذربايجان غربي 

 طرح هادي دو روستاي هاجرآباد و دهک استان تهران


محل پروژه: 

توضیحات: 

 1394  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان تهران

 طرح هادي شش روستاي شهرستان رودسر استان گيلان


محل پروژه: رودسر

توضیحات: 

 1394 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان گيلان 

 طرح هادي پانزده روستاي شهرستان چابهار


محل پروژه: چابهار

توضیحات: 

 94-95  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان سيستان و بلوچستان

 طرح هادي چهار روستاي فيروزآباد و قير و کارزين


محل پروژه: استان فارس 

توضیحات: 

1394  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان فارس 

طرح هادي روستاهاي دهشاد بالا و پايين


محل پروژه: تهران

توضیحات: 

1395  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان تهران

طرح هادی روستای شعبانلو


محل پروژه: آذربایجان غربی

توضیحات: 

1396 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان آذربايجان غربي 

کنترل فني (عامل چهار) طرح هادي 12 روستاي کردستان


محل پروژه: سنندج

توضیحات: 

1396 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کردستان

طرح هادي روستاهاي جعفر آباد اخوان ، زواره ور و طغان


محل پروژه: شهرستان ورامین

توضیحات: 

1397 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان تهران

طرح هادي روستاهاي اسلام آباد و کريم آباد


محل پروژه: شهرستان بهبهان

توضیحات: 

1397 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

طرح هادي پنج روستاي شهرکرد


محل پروژه:  شهرستان شهرکرد

توضیحات: 

1397 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان چهارمحال بختیاری

تهیه طرح تعیین محدوده 28 روستای شهرستان شوشتر


محل پروژه:  استان خوزستان

توضیحات: 

1398 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

طرح هادي روستای باباریز


محل پروژه:  کردستان - شهرستان سنندج

توضیحات: 

1400 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کردستان

طرح هادي شش روستای استان سیستان و بلوچستان


محل پروژه:  شهرستان تفتان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان سیستان و بلوچستان

طرح هادي روستای ابوعلایج علیا خوزستان


محل پروژه:  بندرماهشهر 

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

طرح هادي 10 روستای استان کرمانشاه


محل پروژه:  شهرستان روانسر

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کرمانشاه

طرح هادي  3 روستای کردستان


محل پروژه:  شهرستان مریوان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کردستان

مطالعات و بازنگری طرح هادی روستای ابو علایج علیا


محل پروژه:  بندر ماهشهر

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

مطالعات تهیه طرح هادی شش روستای شهرستان تفتان


محل پروژه:  شهرستان تفتان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان سیستان و بلوچستان

مطالعات و بازنگری طرح هادی روستاهای برده سفید، پیله و کله یونجه


محل پروژه:  شهرستان مریوان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کردستان