نام طرح سال تهیه کارفرما

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي استان کهکيلويه و بويراحمد


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1377 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کهکيلويه و بويراحمد

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي غرب زنجان


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1377 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان زنجان

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي استان قزوين


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1378 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان قزوين

طرح ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي بخش پيشين و لاشار


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1379 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان سيستان و بلوچستان

طرح هاي کالبدي روستاهاي زلزله زده استان قزوين


محل پروژه: 

توضیحات: همکار:محمد صابر باقريان

1381 بنياد مسکن انقلاب اسلامي

مطالعه الگوي مسکن روستايي استان آذربايجان غربي


محل پروژه: 

توضیحات: 

1383 معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه

مطالعه الگوي مسکن روستايي استان کرمانشاه


محل پروژه: 

توضیحات: 

1384 پژوهشکده سوانح طبيعي

طرح بهسازي بافت با ارزش روستاي تنگي سر


محل پروژه: 

توضیحات: 

1386 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کردستان

کنترل فني (عامل چهار) طرح هادي 66 روستاي استان کردستان


محل پروژه: 

توضیحات: 

88-89 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کردستان

 طرح هادي روستاهاي زيارت شاه و ناصر آباد استان کرمان


محل پروژه: 

توضیحات: 

91-92  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کرمان 

 طرح هادي روستاهاي گرازان عليا و گرازان سفلي و مرجان بابا مراد


محل پروژه: 

توضیحات: 

92-93  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کرمانشاه 

 طرح بهسازي بافت با ارزش روستاي زردويي - پاوه


محل پروژه: 

توضیحات: 

 92-93 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کرمانشاه 

 طرح گردشگري روستاي ملا ده - سمنان


محل پروژه: سمنان

توضیحات: 

1394  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان سمنان 

 کنترل فني (عامل چهار) طرح هادي 136 روستاي آذربايجان غربي


محل پروژه: ارومیه

توضیحات: 

 1394 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان آذربايجان غربي 

 طرح هادي دو روستاي هاجرآباد و دهک استان تهران


محل پروژه: 

توضیحات: 

 1394  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان تهران

 طرح هادي شش روستاي شهرستان رودسر استان گيلان


محل پروژه: رودسر

توضیحات: 

 1394 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان گيلان 

 طرح هادي پانزده روستاي شهرستان چابهار


محل پروژه: چابهار

توضیحات: 

 94-95  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان سيستان و بلوچستان

 طرح هادي چهار روستاي فيروزآباد و قير و کارزين


محل پروژه: استان فارس 

توضیحات: 

1394  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان فارس 

طرح هادي روستاهاي دهشاد بالا و پايين


محل پروژه: تهران

توضیحات: 

1395  بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان تهران

طرح هادی روستای شعبانلو


محل پروژه: آذربایجان غربی

توضیحات: 

1396 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان آذربايجان غربي 

کنترل فني (عامل چهار) طرح هادي 12 روستاي کردستان


محل پروژه: سنندج

توضیحات: 

1396 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
استان کردستان

طرح هادي روستاهاي جعفر آباد اخوان ، زواره ور و طغان


محل پروژه: شهرستان ورامین

توضیحات: 

1397 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان تهران

طرح هادي روستاهاي اسلام آباد و کريم آباد


محل پروژه: شهرستان بهبهان

توضیحات: 

1397 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

طرح هادي پنج روستاي شهرکرد


محل پروژه:  شهرستان شهرکرد

توضیحات: 

1397 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان چهارمحال بختیاری

تهیه طرح تعیین محدوده 28 روستای شهرستان شوشتر


محل پروژه:  استان خوزستان

توضیحات: 

1398 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

طرح هادي روستای باباریز


محل پروژه:  کردستان - شهرستان سنندج

توضیحات: 

1400 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کردستان

طرح هادي شش روستای استان سیستان و بلوچستان


محل پروژه:  شهرستان تفتان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان سیستان و بلوچستان

طرح هادي روستای ابوعلایج علیا خوزستان


محل پروژه:  بندرماهشهر 

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

طرح هادي 10 روستای استان کرمانشاه


محل پروژه:  شهرستان روانسر

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کرمانشاه

طرح هادي  3 روستای کردستان


محل پروژه:  شهرستان مریوان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کردستان

مطالعات و بازنگری طرح هادی روستای ابو علایج علیا


محل پروژه:  بندر ماهشهر

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان خوزستان

مطالعات تهیه طرح هادی شش روستای شهرستان تفتان


محل پروژه:  شهرستان تفتان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان سیستان و بلوچستان

مطالعات و بازنگری طرح هادی روستاهای برده سفید، پیله و کله یونجه


محل پروژه:  شهرستان مریوان

توضیحات: 

1401 بنياد مسکن انقلاب اسلامي
 استان کردستان