نام طرح سال تهیه کارفرما

اجرای استخر سرپوشيده زاهدان


محل پروژه: جنب استاديوم زاهدانزیربنا   1500    متر مربع

توضیحات: همکاری با شرکت آرمه فرم

1371 اداره کل تربیت بدنی مرکز

طراحی فاز يک و دو ساختمان شرکت ايران سويچ


محل پروژه: اتوبان تهران- کرجزیربنا  780    متر مربع

توضیحات: 

1371 مشاور حساب
شرکت ایران سویچ

برنامه ريزی فيزيکی مرکز تحقيقات منابع طبيعی و امور دام و طيور


محل پروژه: اصفهانزیربنا   4   هکتار

توضیحات: همکاری با مهندسين مشاور بينش و فن

1371 وزارت جهاد سازندگی
استان اصفهان

برنامه ريزی فيزيکی و طرح جامع سايت دانشگاه صنعت نفت اهواز


محل پروژه: اهواززیربنا   360  هکتار

توضیحات: همکاری با مشاور بينش و فن

71-72 دانشگاه صنعت نفت

برنامه ريزی فيزيکی و طراحی دانشکده علوم دانشگاه خليج فارس (بوشهر)


محل پروژه: بوشهرزیربنا   14800  متر مربع

توضیحات: 

1373 مهندسین مشاور آتک

طراحی فاز يک و دو کتابخانه عمومی


محل پروژه: تهران خ ابوذرزیربنا 2400   متر مربع

توضیحات: 

1374 اداره کل فرهنگ و ارشاد
استان تهران

 نظارت براجرای سايت و دانشکده علوم دانشگاه شاهد


محل پروژه: تهران ابتدای اتوبان قمزیربنا 110    هکتار

توضیحات: 

 1375 شرکت پارس گستره 

 طراحی فاز يک و دو ساختمان شرکت قابسازی ايران قدر


محل پروژه: شهرک صنعتی حسن آبادزیربنا   1100   متر مربع

توضیحات: بهمراه نظارت بر اجرا

1377  شرکت قابسازی ایران قدر 

 طراحی فاز يک ساختمانهای اداری و خوابگاه سايت شرکت فرآب


محل پروژه: خوزستان  سد کرخهزیربنا     5350   متر مربع

توضیحات: همکاری با مشاور پارس گستره

1377  شرکت فرآب 

 مشاور کارفرما در بازبينی معماری" محوطه و ساختمان نيروگاه کرخه"


محل پروژه: خوزستان  سد کرخهزیربنا      متر مربع

توضیحات: 

 1379 شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران 

 طراحی استخر "مجموعه سد کرخه"


محل پروژه: خوزستان  سد کرخهزیربنا   1200  متر مربع

توضیحات: 

1379  شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران 

 طرح و بازسازی ساختمان مدرسه طاهرين


محل پروژه: تهران - لبافی نژادزیربنا  750   متر مربع

توضیحات: سال ساخت: 1334

1379  مدیریت مدرسه طاهرین 

 نظارت بر اجرای پروژه 48 واحدی شهرک قائم


محل پروژه: تهران - شهرک قائمزیربنا  4320    متر مربع

توضیحات: 

1379  تعاونی مسکن سازمان
برنامه و بودجه 

 اجرای مجتمع فزهنگی و ورزشی شهيد بهشتی


محل پروژه: تهران - پل رومیزیربنا    1300  متر مربع

توضیحات: همکاری با شرکت آرمه تک

1380  دفتر فنی حوزه ریاست قوه
قضائیه 

 طراحی و اجرای مهمانسرای وزارت راه


محل پروژه: يوسف آباد - راد افزونزیربنا   900   متر مربع

توضیحات: 

1382 وزارت راه و ترابری استان
تهران

 نظارت بر اجرای استخر و محوطه "دريا ويلا"


محل پروژه: محمودآباد - دريا ويلازیربنا    1100  متر مربع

توضیحات: 

1383 حاج آقا احمد ابریشمچی

 طراحی وبازسازی کلينيک دندانپزشکی وزارت راه


محل پروژه: تهران-خ انقلاب- خ موسویزیربنا  220    متر مربع

توضیحات: 

1384 وزارت راه و ترابری

 مديريت پروژه مرمت ساختمان شهربانی سابق(وزارت امور خارجه)


محل پروژه: تهران- ميدان امام خمينیزیربنا    21000  متر مربع

توضیحات: همکاری با مشاور ايران بن

1385  وزارت امور خارجه 

 برنامه ريزی فيزيکی و طرح جامع سايت دانشگاه ناصرخسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا  30   هکتار

توضیحات: طراحی و اجرای محوطه

 1386 دانشگاه غیردولتی ناصرخسرو 

 طراحی (فاز يک و دو) و اجرای دانشکده علوم دانشگاه ناصرخسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا   2300   متر مربع

توضیحات: طراحی فاز يک و دو و اجرا    EPC

87-88  دانشگاه غیردولتی ناصرخسرو 

 مقاوم سازی حسينيه ثارالله


محل پروژه: تهران - سعدآبادزیربنا   1250   متر مربع

توضیحات: 

1388  آقای دکتر علی اکبر ولایتی 

 اجرای توسعه و مقاوم سازی بخش پيوند بيمارستان مسيح دانشوری


محل پروژه: تهران دارابادزیربنا    3800  متر مربع

توضیحات: 

 89-90 مدیریت بیمارستان
مسیح دانشوری 

 نظارت براجرای پروژه مسکونی 797 واحدی وحدت زاهدان


محل پروژه: زاهدانزیربنا  115000    متر مربع

توضیحات: 

91-92  شرکت سازه پایدار
سیستان و بلوچستان 

مطالعات امکان سنجی ساختمان چند منظوره هتل پايتخت


محل پروژه: تهران - خيابان فرهنگزیربنا     10668    متر مربع

توضیحات: 

1393 ارائه به کمیسیون ماده 5

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع تجاری صفا


محل پروژه: تهران -خ 17 شهريورزیربنا     32143    متر مربع

توضیحات: 

1393 ارائه به کمیسیون ماده 5

نظارت بر معماری مسجد دانشگاه الزهرا (س)


محل پروژه: تهران -ميدان شيخ بهائیزیربنا      2880   متر مربع

توضیحات: 

1393 مهندسین مشاور پارس گستره

طراحی معماری (فاز يک و دو) سالن چند منظوره، مجموعه ورزشی و رستوران سنتی ، مجتمع گردشگری نيلو فر


محل پروژه: زیربنا    6034     متر مربع

توضیحات: 

1393 شرکت پیشگامان توسعه
سرزمین

اجرای پروژه دهکده طبيعت باراجين قزوين (پارک فدک)


محل پروژه: زیربنا   3     هکتار

توضیحات: 

1393 شهرداری قزوین

 انجام عمليات نقشه برداری سايت شمس آباد


محل پروژه: شهرک صنعتی شمس آبادزیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1393 شرکت فرآورده های آجر نسوز
امین آباد 

 طرح ساماندهی اطلاع رسانی بيمارستان شريعتی


محل پروژه: تهران -خ جلال آل احمدزیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1394 مدیریت بیمارستان شریعتی 

 مطالعات امکان سنجی مجتمع مسکونی نگار


محل پروژه: تهران-خ 17 شهريورزیربنا   26791      متر مربع

توضیحات: 

 1394 ارائه به کمیسیون ماده 5 

 مطالعه و برنامه ريزی فيزيکی اکو موزه لافت


محل پروژه: هرمزگان-لافتزیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1394 میراث فرهنگی و گردشگری
استان هرمزگان 

 طراحی و اجرای مقاوم سازی محوطه و ساختمان های بيمارستان مسيح دانشوری


محل پروژه: زیربنا         متر مربع

توضیحات: 

 1394-95 مدیریت بیمارستان مسیح
دانشوری 

 برنده رتبه اول مسابقه طراحی يادمان شهدای دانشگاه امام صادق (ع)


محل پروژه: زیربنا         متر مربع

توضیحات: 

1395 دانشگاه امام صادق (ع)

طرح توجیهی خوابگاه دانشجویی تحصیلات تکمیلی


محل پروژه: بوشهرزیربنا   4000     متر مربع

توضیحات: جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه

 1396 دانشگاه خلیج فارس 

طراحی فاز 1 و 2 مهمانسرای دانشگاه


محل پروژه: تهرانزیربنا   760   متر مربع

توضیحات: 4 رشته ساختمان

 1396 دانشگاه خلیج فارس 

طراحی فاز 1 و2 خوابگاه دانشجویی تحصیلات تکمیلی


محل پروژه: بوشهرزیربنا 3600   متر مربع

توضیحات: 4 رشته ساختمان

1396 دانشگاه خلیج فارس

طراحی ساختمان اداری و تجاری بیمه آسیا


محل پروژه: خیابان ولیعصر روبروی پارک ملتزیربنا  9566   متر مربع

توضیحات:  همکار مشاور ماندان

 1396 آسیا سازه

طرح توجيهی و طراحی دانشکده فنی جم


محل پروژه:  شهر جمزیربنا 4000 مترمربع

توضیحات: طراحی طرح جامع سایت جم در 7 هکتار 

 1396 دانشکده فنی جم

طراحی برج فناوری دانشگاه خلیج فارس


محل پروژه:  بوشهرزیربنا  7000 متر مربع

توضیحات: طرح توجیهی پروژه و منتخب مسابقه

 1397 دانشگاه خلیج فارس

طرح توجيهی و طراحی دانشکده کسب و کار


محل پروژه:  بوشهرزیربنا  4200 متر مربع

توضیحات: 

 1397 دانشگاه خلیج فارس

طراحی و نظارت بر اجرای محوطه دانشکده کشاورزی


محل پروژه: برازجانزیربنا 5000  متر مربع

توضیحات: 

1397-98 دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه خلیج فارس

اجرای ساختمان مهمانسرای دانشگاه خلیج فارس


محل پروژه: تهران- خیابان استاد نجات الهیزیربنا  760  متر مربع

توضیحات: 5 طبقه

1397-98 دانشگاه خلیج فارس

نظارت بر اجرای ساختمان اداری-تجاری پوریا


محل پروژه: تهران- خیابان دولتزیربنا  5200  متر مربع

توضیحات: 13 طبقه

 1398 آقای مهندس عامل صادقی

 نظارت بر اجرای ساختمان مسکونی خیابان سهروردی


محل پروژه: تهران - خیابان سهروردیزیربنا  3600 متر مربع

توضیحات: 9 طبقه

 1398 آقای مهندس رضا واحدی 

 طراحی مهد و کلینیک مرکز مشاوره


محل پروژه: بوشهرزیربنا  1000 متر مربع

توضیحات: 

 1398  دانشگاه خلیج فارس 

  نظارت بر اجرای ساختمان مسکونی خیابان منظریه


محل پروژه: تهران - قیطریهزیربنا  3680متر مربع

توضیحات: 

 1398  سرکار خانم فاطمه لطفعلی 

 نظارت کارگاهی بر احداث ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی


محل پروژه: تهران - شهرستان پیشوازیربنا  600 متر مربع

توضیحات: 

 1398  کمیته امداد اما خمینی
استان تهران 

 طراحی سایت و نقشه برداری محدوده ملک تعاونی مسکن سازمان تره بار تهران


محل پروژه: تهران - منطقه 19زیربنا  متر مربع

توضیحات: 

 1400

 سازمان میادین میوه و تره بار

استان تهران 

 طراحی فاز یک مجتمع مسکونی کارکنان تعاونی مسکن سازمان تره بار تهران


محل پروژه: تهران - منطقه 19زیربنا  3 هکتار

توضیحات: 

 1398  

سازمان میادین میوه و تره بار

استان تهران