نام طرح سال تهیه کارفرما

طراحي و اجرای ساختمان مسکوني پونک


محل پروژه: تهران-پونک خيابان معينزیربنا    879       متر مربع

توضیحات: 

1378 آقای مهندس دوزدوزانی

اجرای ساختمان مسکوني خیابان گیشا


محل پروژه: تهران -گيشا خيابان 2زیربنا    673  متر مربع

توضیحات: 

1380 آقای دهخوارقانیان

طراحي فاز 1 ساختمان مسکوني


محل پروژه: گنبدزیربنا  336  متر مربع

توضیحات: 

1380 آقای مهندس احراری

طراحي داخلي و بازسازی ساختمان مسکوني جردن


محل پروژه: تهران - جردنزیربنا   180  متر مربع

توضیحات: 

1381 آقای دکتر وحیدی

 اجرای نازک کاری بلوک 9 مجتمع مسکوني سپه شهر


محل پروژه: سپه شهرزیربنا  2750 متر مربع

توضیحات: 

 1381 گروه ساختمانی اکباتان

 طراحی و بازسازی مهمانسرای وزارت راه


محل پروژه: یوسف آباد - رادافزونزیربنا  900   متر مربع

توضیحات: 

1382

وزارت راه و ترابری

استان تهران

 طرح واجرای ويلا - دماوند


محل پروژه: دماوند - چنار شرقزیربنا  635   متر مربع

توضیحات: 

82-83  آقای دسترنج 

 نظارت بر اجرای ساختمان مسکوني - لواسان


محل پروژه: لواسانزیربنا   1150  متر مربع

توضیحات: 

 1383  آقای مهندس بنی هاشم

 طراحي و اجرای ويلای زرین دشت


محل پروژه: زرين دشتزیربنا  432    متر مربع

توضیحات: 

1383  آقای مهندس غیاثی 

 طراحی و بازسازی کلینیک دندانپزشکی وزارت راه


محل پروژه: تهران -خیابان انقلاب - خیابان موسویزیربنا   220  متر مربع

توضیحات: 

1384

وزارت راه و ترابری

استان تهران

 طرح و بازسازی ساختمان مسکوني هروی


محل پروژه: تهران -ميدان هرویزیربنا   240  متر مربع

توضیحات: 

 1385 آقای قنداق ساز 

 طراحي داخلي منزل مسکوني ظفر


محل پروژه: تهران-خيابان ظفر)دستگردی(زیربنا  220   متر مربع

توضیحات: 

1386  آقای مهندس شهبازی 

 طراحي فاز يک و دو ويلا


محل پروژه: چشمه اعلي دماوندزیربنا    310  متر مربع

توضیحات: 

 1386 آقای مقدم 

 طراحي و نظارت بر اجرای محوطه ساختمان پاک انديشان


محل پروژه: تهران- خيابان الهيهزیربنا   700  متر مربع

توضیحات: 

1387  آقای جهانی 

 طرح و اجرای مقاوم سازی حسینیه ثارالله


محل پروژه: تهران - سعدآبادزیربنا     1250  متر مربع

توضیحات: 

1388 آقای دکتر علی اکبر ولایتی 

طراحی و آماده سازی سایت دانشگاه ناصرخسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا    30 هکتار

توضیحات: 

87-89

دانشگاه غیردولتی

ناصرخسرو

طراحی و اجرای ساختمان دانشکده علوم - ناصر خسرو


محل پروژه: ساوهزیربنا    2300  متر مربع

توضیحات: 

1389

دانشگاه غیردولتی

ناصرخسرو

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني


محل پروژه: مهرشهر کرجزیربنا     450  متر مربع

توضیحات: 

88-89  آقای دکتر بکتاش 

اجرای توسعه و مقاوم سازی بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری


محل پروژه: تهران - زعفرانیهزیربنا    3800  متر مربع

توضیحات: 

89-90

مدیریت بیمارستان

مسیح دانشوری

 طراحي و نظارت بر اجرای محوطه ويلا


محل پروژه: لواسان - شهرک درياچهزیربنا    1100  متر مربع

توضیحات: 

1390  آقای جهانی 

 طرح و اجرای مقاوم سازی ساختمان مسکوني خيابان سپيدکوه


محل پروژه: تهران زعفرانيهزیربنا   4950    متر مربع

توضیحات: 

1390 حاج آقا احمد ابریشمچی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني آناهيد


محل پروژه: گلشهر کرجزیربنا    670  متر مربع

توضیحات: 

91-92  آقای جهانی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني سپهر


محل پروژه: تهران-زعفرانيهزیربنا    570   متر مربع

توضیحات: 

91-92  آقای سپهر و شرکاء 

اجرای محوطه دهکده طبیعت باراجین (پارک فدک)


محل پروژه: قزوینزیربنا   3  هکتار

توضیحات: 

92-93

شهرداری قزوین

 طراحی و اجرای مقاوم سازی محوطه بیمارستان مسیح دانشوری


محل پروژه: تهران - دارآبادزیربنا    متر مربع

توضیحات: 

94-96

مدیریت بیمارستان

مسیح دانشوری 

 طرح و ساخت مهمانسرای دانشگاه خلیج فارس


محل پروژه: تهران - خیابان استاد نجات اللهیزیربنا  760  متر مربع

توضیحات: 

98-99

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

 طرح و ساخت چهار باب مدرسه شهرستان بناب


محل پروژه: آذربایجان شرقی - بنابزیربنا  2750  متر مربع

توضیحات: 

1400 

شرکت صنایع پلاستیک پوشینه 

 

طراحی و تهیه مصالح و اجرای دیوار و کفسازی محوطه 4 باب مدرسه بناب


محل پروژه: آذربایجان شرقی - بنابکفسازی   3544    متر مربع

دیوار  700   متر           

1402 

شرکت صنایع پلاستیک پوشینه